ร.13 พัน.1 เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ” ร่วมกันดำนา” :

ร.13 พัน.1 เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ” ร่วมกันดำนา” : เมื่อวันที่ …

Read More