ร.13 พัน.1 แจกจ่ายอาหารช่วยเหลือประชาชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี :

ร.13 พัน.1 แจกจ่ายอาหารช่วยเหลือประชาชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : เมื่อวันที่ 13 มิถุ…

Read More