ร.13 พัน 1 ได้จัดกำลังพลสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” :

ร.13 พัน 1 ได้จัดกำลังพลสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง&…

Read More