ร.13 พัน.2 ซ่อมแซมบ้านประชาชน บ้านป่ารักน้ำ :

ร.13 พัน.2 ซ่อมแซมบ้านประชาชน บ้านป่ารักน้ำ : เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 พันโท อินทราวุธ …

Read More