ร.13 พัน.2 สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย Covid-19 :

ร.13 พัน.2 สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย Covid-19 : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2…

Read More