ร.13 ร่วมกับเครือข่ายประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อ.น้ำโสม :

ร.13 ร่วมกับเครือข่ายประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อ.น้ำโสม : เมื่อวันที่ 20…

Read More