ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการจุดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอเวียงสระ :

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการจุดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอเวียงสระ : วันที่ 27 เมษา…

Read More