ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องพระภิกษุ เสพยาเสพติด :

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องพระภิกษุ เสพยาเสพติด : วันที่17 มิถุนายน…

Read More