ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาขอรับฉีดวัคซีน :

ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาขอรับฉีดวัคซีน : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นา…

Read More