ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ “ชุดปันสุข” ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน :

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ “ชุดปันสุข” ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอย…

Read More