วช. เปิดตัว “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน”  ย่อยสลายขยะใน 48 ชม. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 :

วช. เปิดตัว “เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน”  ย่อยสลายขยะใน 48 ชม. รับรางวัลการวิจั…

Read More