“วราวุธ” ขอบคุณนายกฯ “เศรษฐา” ใส่ใจดูแลแฟลตดินแดง พร้อมกำชับการเคหะแห่งชาติ เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว :

“วราวุธ” ขอบคุณนายกฯ “เศรษฐา” ใส่ใจดูแลแฟลตดินแดง พร้อมกำชับการเคหะแห่งชาติ เร่งแก้ไขปัญหา…

Read More