“วราวุธ” รมว.พม. จ่อชง ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ฉบับใหม่ เข้า ครม. ใน พ.ค. นี้ พร้อม บังคับใช้เร็วที่สุด เน้น ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมรับผิดชอบมากขึ้น :

“วราวุธ” รมว.พม. จ่อชง ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ฉบับใหม่ เข้า ครม. ใน พ.ค. นี้ พร้อม บังคับ…

Read More