“วราวุธ” รมว.พม. หนุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สร้างพลังสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ แก้วิกฤตประชากรไทย :

“วราวุธ” รมว.พม. หนุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน สร้างพลังสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ แ…

Read More