“วราวุธ” สั่ง ศรส. พร้อมอพยพเด็กในสถานสงเคราะห์ หากได้รับผลกระทบจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมี มาบตาพุด ระยอง :

“วราวุธ” สั่ง ศรส. พร้อมอพยพเด็กในสถานสงเคราะห์ หากได้รับผลกระทบจากเกิดเหตุเพล…

Read More