”วราวุธ“ เผย พม. เตรียมแถลงขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ หนุนสร้างอาชีพ มีงานทำ :

”วราวุธ“ เผย พม. เตรียมแถลงขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ หนุนสร้างอาชีพ มีง…

Read More