วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดสุคติสถาน บ้านหลังสุดท้ายของผู้วายชนม์ ใช้เตาเผาไร้ควัน ปราศจากมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดสุคติสถาน บ้านหลังสุดท้ายของผู้วายชนม์ ใช้เตาเผาไร้ควัน ปราศจากมล…

Read More