วันพ่อปีนี้… BDMS Wellness Clinic ขอส่งต่อสุขภาพที่ดีจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ! ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพรับวันพ่อ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 :

วันพ่อปีนี้… BDMS Wellness Clinic ขอส่งต่อสุขภาพที่ดีจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ! ด้วยแพ็ก…

Read More