“วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” เฮ เตรียมนำเกษตรกรปลูก “กัญชง” หวังเป็นพืชเศรษฐกิจไทย หลังรัฐบาลปลดล็อค :

“วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” เฮ เตรียมนำเกษตรกรปลูก “กัญชง&#82…

Read More