ศบค.ปรับ จ.อุดรฯ จากพื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นพื้นที่ควบคุม :

ศบค.ปรับ จ.อุดรฯ จากพื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นพื้นที่ควบคุม : วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:…

Read More