ศปป.๕กอ.รมน. จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อคุณภาพในแต่ละภูมิภาค :

ศปป.๕กอ.รมน. จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อคุณภาพในแต่ละภูมิภาค : เมื่อวันที่​ ๒ กันยายน ๒๕๖๕​ …

Read More