ศรัทธาวัดเอี่ยมวรนุช ‘ร้อง’ กมธ.ศาสนา สภาฯ ‘ยัน’ รฟม. ได้อำนาจตาม พ.ร.ฎ. ไม่เวนคืนวิหารและเจดีย์สร้างรถไฟฟ้าเชื่อไม่ได้! :

ศรัทธาวัดเอี่ยมวรนุช ‘ร้อง’ กมธ.ศาสนา สภาฯ ‘ยัน’ รฟม. ได้อำนาจตาม พ.ร.ฎ. ไม่เวนคืนวิหารและ…

Read More