ศรีสะเกษ – ชาวบ้านไม่ทนโวยลั่นหมู่บ้านเคหะชุมชนไร้หน่วยงานดูแล ปล่อยเด็กเสี่ยงตกท่อ-ไฟฟ้าส่องทางมืดมิดเมินแก้ไข :

ศรีสะเกษ – ชาวบ้านไม่ทนโวยลั่นหมู่บ้านเคหะชุมชนไร้หน่วยงานดูแล ปล่อยเด็กเสี่ยงตกท่อ-…

Read More