ศรีสะเกษ – ปภ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ :

ศรีสะเกษ – ปภ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตำบลดู่ อำเภอกันท…

Read More