ศรีสะเกษ – ผู้ว่าประกาศเตรียมรับผู้ป่วยชาวศรีสะเกษติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดควบคุมสูงสุด หากประสงค์ย้ายมาพักรักษาตัวที่ศรีสะเกษให้ติดต่อโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเดิมของตนเองเพื่อรับส่งต่อ :

ศรีสะเกษ – ผู้ว่าประกาศเตรียมรับผู้ป่วยชาวศรีสะเกษติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดควบคุมส…

Read More