ศรีสะเกษ – พิธีเปิดศูนย์พักคอยและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ :

ศรีสะเกษ – พิธีเปิดศูนย์พักคอยและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID &#8…

Read More