ศรีสะเกษ รมว.พาณิชย์ปล่อยขบวนรถโมบายพานิชย์ลดราคาสินค้าซับน้ำตาชาวบ้านที่ประสบภัยโควิด-19 ขณะที่ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลกขอให้มีการประกันราคาข้าวอินทรีย์ (ชมคลิป) :

ศรีสะเกษ รมว.พาณิชย์ปล่อยขบวนรถโมบายพานิชย์ลดราคาสินค้าซับน้ำตาชาวบ้านที่ประสบภัยโควิด-19 …

Read More