ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒขอให้เกษตรกรช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียนภูเขาไฟ อย่านำทุเรียนอ่อนออกขาย ขณะที่สวนอิงธารเตรียมผลิตทุเรียนภูเขาไฟปลอดสารพิษออกขายเป็นแห่งแรกของประเทศไทย :

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒขอให้เกษตรกรช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียนภูเขาไฟ อย่านำทุเรียนอ่อนออกขาย ขณ…

Read More