ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองรับมอบตู้โทรศัพท์เก่าทำเป็นตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 จาก ทีโอที นำไปติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 :

ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองรับมอบตู้โทรศัพท์เก่าทำเป็นตู้ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 จาก ทีโอที นำไปติดตั…

Read More