ศาลจังหวัดมหาสารคามย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เริ่มเปิดทำการ 21 ม.ค. 64 นี้ :

ศาลจังหวัดมหาสารคามย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เริ่มเปิดทำการ 21 ม.ค. 64 นี้ : นายสุริยัณห์ หงษ์ว…

Read More