ศาลปกครองเปิด “พื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชน” พร้อมโชว์ศักยภาพในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีทางไกล เพื่ออำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชน :

ศาลปกครองเปิด “พื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชน” พร้อมโชว์ศักยภาพในการนำเทคโ…

Read More