ศาลยุติธรรมทั่วประเทศยังคงเปิดทำการ และเปิดบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 :

ศาลยุติธรรมทั่วประเทศยังคงเปิดทำการ และเปิดบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงและปฏ…

Read More