ศาลยุติธรรมให้ศาลชั้นต้นเลื่อนคดีได้ตลอดเดือน ก.พ. ช่วงโควิด พร้อมเสริมจุดบริการ One Stop Service-Drive Thru “โฆษกศาลยุติธรรม” ย้ำเตือน การ์ดต้องไม่ตก ทุกคนร่วมป้องกัน-ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ :

ศาลยุติธรรมให้ศาลชั้นต้นเลื่อนคดีได้ตลอดเดือน ก.พ. ช่วงโควิด พร้อมเสริมจุดบริการ One Stop …

Read More