ศาลยุติธรรม จัดโครงการ “หยิบยื่น แบ่งปัน เพื่อทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์” ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ช่วยผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 :

ศาลยุติธรรม จัดโครงการ “หยิบยื่น แบ่งปัน เพื่อทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์” ระดมทุนจัดซื้ออุป…

Read More