ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2563 ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย :

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรา…

Read More