“ศิลปินดังรวมพลังใจครั้งยิ่งใหญ่เพื่อครูเพลง “99 ปี ครูชาลี อินทรวิจิตร เพลงคู่แผ่นดิน หนึ่งในจักรวาล” :

“ศิลปินดังรวมพลังใจครั้งยิ่งใหญ่เพื่อครูเพลง “99 ปี ครูชาลี อินทรวิจิตร เพลงคู่แผ่นด…

Read More