ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ต้มน้ำสมุนไพรให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มไม่มีอาการ โรงพยาบาลสนาม :

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ต้มน้ำสมุนไพรให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มไม่มีอาก…

Read More