ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน คว้ารางวัลห้องสมุดดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สานความรู้ สานเครือข่าย สร้างคน สร้างสิทธิมนุษยชน” :

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน คว้ารางวัลห้องสมุดดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สาน…

Read More