สกสว.จุดพลุ “ชุมชนตลาดใต้” ศูนย์กลางเชื่อมโยงพัฒนาเมืองพิษณุโลก :

สกสว.จุดพลุ “ชุมชนตลาดใต้” ศูนย์กลางเชื่อมโยงพัฒนาเมืองพิษณุโลก : สกสว.ร่วมกับชุมชนตลาดใต้…

Read More