“สตม. – ตม.1 ห่วงใยประชาชนติดต่อราชการ ณ ศูนย์เมืองทองฯ พร้อมจัดระเบียบจุดพักรอไว้เพียงพอสำหรับผู้มารับบริการ” :

“สตม. – ตม.1 ห่วงใยประชาชนติดต่อราชการ ณ ศูนย์เมืองทองฯ พร้อมจัดระเบียบจุดพักรอไว้เพ…

Read More