สตม. ร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานทางการแพทย์ จัดชุดออกตรวจร่วมฯ :

สตม. ร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานทางการแพทย์ จัดชุดออกตรวจร่วมฯ : ตามนโยบายของ พล.อ.ประ…

Read More