สตม.เป็นสื่อกลางรับสิ่งของ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :

สตม.เป็นสื่อกลางรับสิ่งของ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพี่น้องประชาชนที่ได้ร…

Read More