“สตม. แจ้งระบบอินเทอร์เน็ตรายงานตัว 90 วัน และแจ้งที่พักอาศัย ม.38 สำหรับชาวต่างชาติ  สามารถแจ้งผ่านออนไลน์ได้ปกติแล้ว” :

“สตม. แจ้งระบบอินเทอร์เน็ตรายงานตัว 90 วัน และแจ้งที่พักอาศัย ม.38 สำหรับชาวต่างชาติ  สามา…

Read More