“สทบ.” เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ แลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน ระหว่างเพชรบุรี-ชุมพร-หนองคาย :

“สทบ.” เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ แลกเปลี่ยนสินค้าชุ…

Read More