“สนองนโยบาย ผบ.ตร.และ ผบช.สตม.  ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง สตม.ห่วงใยประชาชน จัดรถตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW ออกประกาศ  ปชส. ประชาชน ให้ความมร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยสู้ภัย  covid19” :

“สนองนโยบาย ผบ.ตร.และ ผบช.สตม.  ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง สตม.ห่วงใยประชาชน จัดรถตรวจก…

Read More