สภาพัฒน์เล็งพิษณุโลกเป็นโมเดลแก้จนจากการวิเคราะห์ข้อมูล TPMAP ด้วยกลไก ศจพ. :

สภาพัฒน์เล็งพิษณุโลกเป็นโมเดลแก้จนจากการวิเคราะห์ข้อมูล TPMAP ด้วยกลไก ศจพ. : ในวันที่ 12 …

Read More