สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และสถานที่ศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอ :

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และสถานที่ศึกษา ประกวดคลิปวิดีโอ : สภา…

Read More

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนลูกๆทุกท่าน ซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ไปกราบแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ :

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนลูกๆทุกท่าน ซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ไปกราบแม่เพื่อแสดงความรัก ควา…

Read More