สภาสังคม​สงเคราะห์​แห่ง​ประเทศไทย​ ในพระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ ขอเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น​แห่งชาติ​ ประจำปี​ 2567 และ​ลูกที่มีความกตัญญู​กตเวที​อย่างสูง​ต่อ​แม่​ ประจำ​ปี​ 2567 ​:

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📍สภาสังคม​สงเคราะห์​แห่ง​ประเทศไทย​ ในพระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ ขอเชิญชวนเข้…

Read More