สภาเอสเอ็มอี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย 30 องค์กร มุ่งสร้างโมเดล SMEs Smart Province ระดับจังหวัด แก้ปัญหา SMEs แบบครบวงจร :

สภาเอสเอ็มอี ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย 30 องค์กร มุ่งสร้างโมเดล SMEs Smart Province ระดับจังห…

Read More