สภ.ท่าช้าง ภ.จว.สิงห์บุรี บูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทุกฝ่าย แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร :

สภ.ท่าช้าง ภ.จว.สิงห์บุรี บูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน มุ่…

Read More